Wykorzystujemy pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz tego w jaki sposób z nich korzystamy.

Polityka prywatności w zakresie plików cookies

I.
[Postanowienia ogólne, ochrona danych osobowych, definicje]

 1. Berry Blue sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu os. Piastowskie 52/13, 61-154 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000461750 (zwaną dalej: „Berry Blue”) niniejszym oświadcza, że prowadzi domenę internetową „ivoo.pl”.
 2. Niniejsza Polityka prywatności w zakresie plików cookies (zwana dalej: „Polityką prywatności”) dotyczy domeny internetowej „ivoo.pl” prowadzonej przez Berry Blue.
 3. Berry Blue prowadzi na domenie internetowej „ivoo.pl” strony internetowe oraz Strony internetowe dotyczące działalności Berry Blue (zwane dalej łącznie: „Stronami”).
 4. Berry Blue przywiązuje szczególną wagę do poszanowania i ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Strony w domenie „ivoo.pl”.
 5. Poprzez Użytkownika Stron (zwany dalej również: „Użytkownikiem”) należy rozumieć osobę, która dobrowolnie korzysta z Stron prowadzonych przez Berry Blue na domenie „ivoo.pl” dla zaspokojenia własnych potrzeb.
 6. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Berry Blue, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Berry Blue oświadcza, że dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Berry Blue w sposób zgodny ze zgodą udzieloną przez Użytkownika lub na podstawie innych przesłanek ustawowych, umożliwiających administratorowi danych przetwarzanie danych, wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako baza danych, przechowywana przez Berry Blue w sposób zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają wyznaczeni i uprawnieni pracownicy Berry Blue odpowiedzialni za administrację bazy. Berry Blue zapewnia ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania. Powierzanie przetwarzania danych Użytkowników innym podmiotom, następuje wyłącznie na podstawie i zgodnie z trybem określonym w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe zbierane są przez Berry Blue wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Ponadto użytkownik ma prawo ich przeglądania, modyfikowania lub wymazania w każdej chwili.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że realizacja usług Berry Blue może odbywać się za pośrednictwem Partnerów handlowych. Dane Użytkownika będą wówczas udostępniane Partnerom Handlowym wyłącznie w celu dostawy zamówionych towarów. W każdym przypadku przekazywania danych do Partnerów handlowych, Berry Blue podejmie działania techniczne i organizacyjne gwarantujące, że transmisja danych Użytkownika odbywa się zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przekazanie i dalsze przetwarzanie swego adres e-mail podanego w procesie rejestracji w celu marketingu bezpośredniego produktów oraz usług Berry Blue sp. z o.o. przez klub [pełna nazwa klubu]
 11. Dane gromadzone przez Berry Blue w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z administrowaniem Stronami. Berry Blue niniejszym oświadcza, że nie zabiega o identyfikację Użytkowników Stron. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
 12. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, które pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego preferencji. Pliki cookies są to w szczególności informatyczne pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Stron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są także wykorzystywane do tworzenia statystyk i analizy historii przeglądania, co pomaga ulepszać strukturę i zawartość strony internetowej. Użytkownik może zabezpieczyć się przed wykorzystywaniem plików cookies, wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej lub menedżerze preferencji reklam.
 13. Strony prowadzone przez Berry Blue na domenie „ivoo.pl”nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Berry Blue.

II.
[Pliki cookies]

 1. Berry Blue oświadcza, że pliki cookies wykorzystywane są przez Berry Blue w następujących celach określonych w punktach a) – c) poniżej:
  1. dostosowania zawartości Stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Stron i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Stron korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Stron (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Stron ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. W ramach Stron stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (ang. session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Stron stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Berry Blue informuje, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Stron mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w przeglądarce internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości oraz sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, używanej przez Użytkownika.
 5. Berry Blue informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Berry Blue reklamodawców oraz partnerów.
 7. Informacje o zebranych przez Berry Blue logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i Stronami. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. Strony domeny „ivoo.pl”prowadzonej przez Berry Blue zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Berry Blue oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności obowiązujące na ww. stronach. Po przejściu na ww. inne strony, Użytkownik powinien zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Stron domeny „ivoo.pl”prowadzonej przez Berry Blue.
 10. Berry Blue zastrzega sobie prawo zmiany obowiązującej Polityki prywatności w zakresie plików cookies, poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.
 11. Berry Blue zbiera informacje dotyczące korzystania z Stron internetowych ivoo.pl przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Stron internetowych oraz w celach statystycznych. Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Berry Blue może zostać zobowiązana do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Copyright 2017 BERRY BLUE SP. Z O.O., Ivoo